Meny
Företagspresentation
Beställ information

För statligt anställda
Pensionsutbildning
Aktuella kurser
Kursanmälan
Personlig Rådgivning
Material

Kontakta RBH

Webmaster


 

Material

 

- Den som går på våra utbildningar i hela landet får ett ex. av vårt

mycket uppskattade pensionskompendium och viss

övrig skriftlig dokumentation

- Senaste utgåvan är daterad januari år 2019 (29:e omarbetade upplagan)

och omfattar 41 sidor och kostar 100 kr + moms (6 %) + porto

 

Vårt pensionskompendium innehåller både allmänna pensionsregler och

de tre gällande pensionsavtalen för statligt anställda:

PA-16 avd. I (födda 1988 och senare), PA-16 av II (födda 1943--1987) och

PA-91-avtalet som fortfarande gäller för ca 300 yrkesaktiva statsanställda

som har sjukersättning från Försäkringskassan. Vidare ingår:

 

- delpensionen för statsanställda som startade 2003-01-01

- olika pensionsalternativ före 65 års ålder med tabeller på pensionsbelopp

- sjukersättning/sjukpension

- tilläggspension (ATP och folkpension)

- premiepensionen, inkomstbaserad pension och garantipension

- skattebrytpunkter

- efterlevandepension

- adresser till olika pensionsinstitut osv.